Norsk Svenska

Sekretess


Hur behandlar vi dina personuppgifter

Utgåva 2.0, 11.08.2016

Inledning

ConnectID är en lösning som erbjuder inloggning och betalning till olika företag (hädanefter omtalade som ConnectID-associerade tjänster). ConnectID levereras av Mediaconnect AS. En typisk ConnectID-associerad tjänst är en digital tillgång till en tidning eller tidskrift.

Nedan beskriver vi hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter och annan information i samband med din användning av våra tjänster och hur man kontaktar oss om vår behandling av dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med norsk lag. Vi rekommenderar att du sätter dig in i denna sekretesspolicy i sin helhet för att du skall förstå hur vi samlar in och använder personlig information.

Det är frivilligt att ingå avtal med oss om köp av tjänster, använda sig av tjänsten och prenumerera på nyhetsbrev m.m. Grunden för leverantörens behandling av dina personuppgifter är således ditt samtycke.


Grundläggande om personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter och bedömningar som kan kopplast till en identifierbar person. Behandling av personuppgifter är all användning av personuppgifter, till exempel insamling, registrering, sammanställning och utdelning eller en kombination av dessa användningsområden.

All behandling av personuppgifter omfattas av personuppgiftslagen, och Datainspektionen övervakar lagen och bidrar till att den personliga integriteten för den enskilda individen inte blir kränkt genom användning av personuppgifter.

Behandlingsansvarig är termen på den som har primärt ansvar och skyldigheter enligt lagen om personuppgifter. Mediaconnect AS är behandlingsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med användning av ConnectID., inklusive registrering av användarkonto. Den tillhörande ConnectID-tjänsten är behandlingsansvarig för personuppgifter som behandlas i förbindelse med användning av den aktuella tjänsten.


Behandlingsändamål

Personuppgifter används av leverantören för att administrera ditt kundförhållande, orderhantering, genomföring av betalning, för att leverera tjänster till dig, svara på frågor från dig, göra dig medveten om förändringar och andra sammanhang där leverantören måste veta vem vi har kontakt med.

Vi använder också personlig information till att marknadsföra, anpassa, förbättra och utveckla våra tjänster, inklusive ge dig relevant information så att du kan välja vilka tjänster som passar dig bäst, ge dig erbjudanden, rekommendationer och skicka dig nyhetsbrev, samt se till att du får relevant innehåll och kundanpassad marknadsföring.


Information vi samlar in

Vi registrerar dina personuppgifter både när du skapar ett ConnectID konto och den efterföljande användningen av kontot. Informationen samlas in på följande sätt:

Information du lämnar till oss

När du skapar ett ConnectID konto och genomför aktiviteter såsom det att betala för en tjänst, kommer du att ge oss data som lagras av oss. Denna information lagras av oss för att vi skall kunna känna igjen dig som användare så att vi kan tillhandahålla eller säkerställa leverans av tjänsten du beställt.

Information som samlas in genom användning av tjänster

När du använder våra tjänster sparar vi information om din aktivitet, inklusive Vilka tjänster du besöker och hur du använder dem. Informationen kan delas in i följande typer:

  • Teknisk information om din enhet och din internetanslutning.
  • Information om användning av tjänster
  • In- och utloggning av ditt konto
  • Köp av produkter eller tjänster via ConnectID
  • Cookies och annat innehåll som lagras lokalt

Information från andra källor

Vi kan från tid till annan få information från andra källor, såsom annonsnätverk, kunder, mätverktyg eller andra tredje parter som hjälper oss eller dem att förstå användarnas aktivitet, dina preferenser eller allmänt förbättra de tjänster vi erbjuder. Information från dessa källor kan också innefatta uppgifter som registrerats av dessa innan du ingick avtal med oss.


Överlämnande och spridning av personuppgifter

Vi delar din information med de av våra partners som deltar i leveransen av ConnectID-associerade tjänster til dig. Informationen delas endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. De är skyldiga att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande föreskrifter och denna integritetspolicy.

Du samtycker till att Mediaconnect AS och andra företag som levererar ConnectID-associerade tjänster, kan ge dig information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi kan kontakta dig via e-post, post eller telefon. Du kan alltid kontakta oss om du inte längre vill få erbjudanden, nyheter eller information från oss. Detta medgivande gäller endast tjänster där du är aktiv prenumerant.

Vi kommer inte att dela, sälja, förmedla eller på annat sätt lämna ut personlig information om dig annat än vad som anges i denna integritetspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett bindande domstolsbeslut eller då vi har fått ditt medgivande. Det är dock inte uteslutet att vi kan använda en dataprocessor som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med avtalet som beskrivs i personuppgiftslagen § 15.

Databehandlare som får tillgång till din personinformation i samband med tillhandahållade av tjänster till oss (till exempel när vi använder en tredje part till att genomföra betalningstransationer eller lagra information på en webbserver) har tystnadsplikt och de har inte lov att använda denna information på annat sätt än i utförandet av tjänster för oss.


Lagring och säkerhet

Vi har etablerat rutiner och åtgärder på olika nivåer för att säkerställa att ingen obehörig får åtkomst till dina personuppgifter och att all annan behandling av uppgifter är i linje med gällande lagstiftning.

All din information lagras på säkrade lagringsenheter, och vi gör vårt yttersta för att skydda all din information på bästa möjliga sätt. Det är dock så att information som överförs över internet inte är fullständigt säkrade och vi kan därför inte garantera mot obehörig åtkomst. Överföring av dina uppgifter till oss via ConnectID-associerade tjänster görs därför på egen risk. Alla betalningstransaktioner krypteras med teknik som håller branschstandard. Det är viktigt att du håller ditt lösenord hemligt och detta är ditt ansvar.

För att skydda mot obehörig åtkomst till ditt ConnectID konto kan vi använda en extern leverantör för att identifiera vilken enhet du använder när du loggar in.


Ändringar

Vi kommer med jämna mellanrum uppdatera sekretesspolicyn för ConnectID för att återspegla eventuella ändringar i tjänsten. Vid väsentliga förändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att informera om detta, samt informera dig som användare av ConnectID i enlighet med bestämmelserna om ändring av användarvillkoren.