Norsk Svenska English

Sekretess


Hur behandlar vi dina personuppgifter

Utgåva 4.0, 08.11.2021

Inledning

ConnectID ger enkel och säker inloggning och möjlighet till betalning på en mängd olika onlinetjänster. När du har skapat ett ConnectID-användarkonto kan du enkelt logga in med samma användarnamn och lösenord på de olika webbtjänsterna. En typisk webbtjänst är digital tillgång till en dagstidning eller ett magasin.

För användning av de enskilda onlinetjänsterna gäller deras respektive villkor för behandling av personuppgifter. ConnectID tillhandahålls av Mediaconnect AS.

Nedan beskriver vi hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter och annan information i samband med din användning av våra tjänster och hur du kan kontakta oss om vår behandling av dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med den norska personuppgiftslagen (”personvernlovgivning”). Vi rekommenderar att du bekantar dig med denna lag i sin helhet för att förstå hur vi samlar in och använder personuppgifter.


Grundläggande om personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter och information som kan kopplas till en identifierbar individ. Behandling av personuppgifter är varje användning av personuppgifter, såsom insamling, registrering, sammanställning, lagring och utskick eller en kombination av sådan användning. All behandling av personuppgifter omfattas av personuppgiftslagen och den norska dataskyddsmyndigheten (”Datatilsynet”) övervakar lagen och bidrar till att säkerställa att varje individs integritet inte kränks genom användning av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är termen för den som i första hand har ansvar och skyldigheter enligt personuppgiftslagen. Mediaconnect AS är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med användningen av ConnectID, inklusive registrering av ett användarkonto.

Den tillhörande ConnectID-tjänsten är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med användningen av webbtjänsten i fråga.


Ändamål med behandlingen

Personuppgifter används av Mediaconnect för att hantera din kundrelation, för att förse dig med tjänsterna, för att svara på dina förfrågningar, för att göra dig medveten om förändringar och i andra sammanhang där Mediaconnect behöver veta vem vi är i kontakt med.

Vi använder även personuppgifter för att anpassa, förbättra och vidareutveckla våra tjänster, inklusive att förse dig med relevant information så att du kan välja de tjänster som passar dig bäst.


Information vi samlar in

Vi registrerar personuppgifter om dig både när du skapar ett ConnectID-konto och genom efterföljande användning av användarkontot. Informationen samlas in på följande sätt:

Information som du själv lämnar till oss

När du skapar ett ConnectID-konto anger du en e-postadress eller ett telefonnummer som vi lagrar hos oss. Denna information lagras av oss för att känna igen dig som användare så att vi kan tillhandahålla eller säkra leveransen av den tjänst du har beställt.

Du kommer att få en kod via SMS eller e-post vid första registreringen så att vi kan verifiera att du är innehavare av det angivna numret/adressen.

Du kan välja att registrera ett ConnectID-konto och senare logga in på en tjänst baserat på ett befintligt konto på någon av följande externa tjänster, Facebook, Google och Apple. Om du registrerar dig med sådana externa tjänster skapas ett ConnectID-konto åt dig med den e-postadress du är registrerad med på dessa tjänster. Endast den e-postadress du har i den externa tjänsten lagras i ditt ConnectID-konto.

Grunden för behandlingen av din e-postadress eller ditt telefonnummer är artikel 6(1)(b) i personuppgiftslagen (”personvernforordningen”) om uppfyllandet av ConnectID:s Användarvillkor.

Information som samlas in genom användning av tjänsterna

När du använder våra tjänster lagrar vi information om din aktivitet, inklusive vilka tjänster du besöker och hur du använder dem. Informationen kan delas in i följande typer:

  • Teknisk information om din enhet och internetanslutning
  • In- och utloggningar på ditt användarkonto, inklusive vilken tjänst du loggat in på
  • Informasjonskapslar - se även egen punkt om cookies

Grunden för behandlingen av dessa uppgifter är artikel 6(1)(b) i personuppgiftslagen (”personvernforordningen”) om uppfyllandet av ConnectID:s Användarvillkor.

Information från andra källor

Om du väljer att logga in på ConnectID via din befintliga användarprofil för Facebook, Google eller Apple så får vi inloggningsuppgifter ifrån dessa aktörer, inklusive din e-postadress och/eller telefonnummer. Information från dessa källor kan också innehålla personuppgifter som registrerades av dem innan du accepterade Användarvillkoren.

Grunden för behandlingen av Mediaconnects behandling av dessa uppgifter är artikel 6(1)(b) i personuppgiftslagen (”personvernforordningen”) om uppfyllandet av ConnectID:s Användarvillkor.


Delning av information

När du använder ConnectID för inloggning utbyter Mediaconnect relevant information från din ConnectID-profil till webbtjänsten. Informationen delas endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla tjänsterna till dig och är begränsad till den information vi behandlar enligt beskrivningen ovan. Leverantörerna av onlinetjänsterna är själva personuppgiftsansvariga i enlighet med tillämplig personuppgiftslagen och är därför skyldiga att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande bestämmelser. Se onlinetjänsternas egna integritetspolicyer för mer information om deras behandling av personuppgifter.

Vi kommer inte att dela, sälja, förmedla eller på annat sätt lämna ut personuppgifter om dig på annat sätt än vad som anges i detta dokument, såvida vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett bindande domstolsbeslut eller om vi har erhållit ditt samtycke. Detta hindrar oss dock inte från att använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifterna för vår räkning i enlighet med databehandlingsavtalet.

Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av tjänster till oss (t.ex. driftleverantörer) är föremål för tystnadsplikt och de får inte använda denna information på något annat sätt än vid utförandet av tjänster för oss. Leverantörer av drift- och lagringstjänster lagrar personuppgifter i Norge och Sverige. Inga personuppgifter överförs från EU/EES, varken av våra personuppgiftsbiträden eller deras underleverantörer.

När du gör ett köp med ConnectID lagras dina kortuppgifter säkert och krypterat hos en av våra betaltjänstleverantörer. ConnectID lagrar endast anonymiserad information om betalningsinformationen. Betaltjänstleverantören är ensam ansvarig för behandlingen av personuppgifter och säkerhet i samband med betalning.


Dina rättigheter

Personuppgiftslagen ger dig flera rättigheter som du kan utöva på olika sätt. Dina rättigheter är:

  • Att när som helst kunna återkalla samtycket
  • Begära att personuppgifter om dig korrigeras eller raderas
  • Begära tillgång till personuppgifter som är registrerade om dig
  • Att kunna invända mot vissa typer av användning av dina personuppgifter eller kräva att behandlingen begränsas
  • Kräva att information lämnas ut eller överförs till en ny tjänsteleverantör
  • Klagomål till dataskyddsmyndigheten

Förfrågningar om dina rättigheter kan riktas till dpo@mediaconnect.no.

För att säkerställa att personuppgifter lämnas ut till rätt person kan vi kräva att begäran görs skriftligen eller att identiteten verifieras på annat sätt.

Om du vill avsluta din användning av ConnectID och ta bort ditt ConnectID-konto kan du skicka ett e-postmeddelande till dpo@mediaconnect.no. Observera att du inte längre kommer att kunna logga in på de olika onlinetjänsterna för att komma åt ditt digitala innehåll. Alla dina tillhörande personuppgifter kommer att raderas så snart vi har bekräftat din identitet och du kommer att meddelas av Mediaconnect så snart radering har ägt rum.


Lagring och säkerhet

Vi har fastställt rutiner och åtgärder på olika nivåer för att säkerställa att obehöriga inte har tillgång till dina personuppgifter och att all behandling av uppgifterna sker i enlighet med tillämplig lag.

All information om dig kommer att lagras på säkra lagringsenheter, och vi gör vårt yttersta för att skydda all information från dig på bästa möjliga sätt. Men information som överförs via internet är inte helt fullständigt säker, och vi kan därför inte garantera mot obehörig åtkomst. Alla betalningstransaktioner krypteras med teknologi enligt branschstandard. Det är viktigt att du håller lösenordet som ger åtkomst till ditt ConnectID-konto hemligt och det är ditt ansvar.


Cookies

Mediaconnect använder cookies för att känna igen dig som samma inloggade användare, så att du inte behöver logga in igen. Cookies är textfiler som tjänsten lagrar på din enhet. Filerna kan bara läsas av Mediaconnect och av dig själv. Mediaconnect använder endast cookies som är absolut nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten. Du kan förhindra att cookies lagras på din dator genom att ändra dina webbläsarinställningar. Detta kan dock påverka tjänstens funktionalitet och kvalitet.


Ändringar

Vi kan regelbundet uppdatera villkoren för ConnectID:s behandling av personuppgifter för att återspegla eventuella ändringar av lösningen eller vår webbplatspolicy. I händelse av väsentliga ändringar av detta dokument så kommer vi att informera dig, samt informera dig som användare av ConnectID i enlighet med bestämmelserna om ändringar av Användarvillkoren.