Norsk Svenska English

Personvern


Hvordan behandler vi dine personopplysninger

Versjon 4.0, 08.11.2021

Innledning

ConnectID gir enkel og sikker innlogging og mulighet for betaling på en rekke ulike nettjenester. Etter å ha opprettet en ConnectID-brukerkonto kan du enkelt logge inn med samme brukernavn og passord på de ulike nettjenestene. En typisk nettjeneste er digital tilgang til en avis eller et magasin.

For bruk av de enkelte nettjenestene gjelder den respektive personvernerklæringen for de enkelte nettjenestene. ConnectID leveres av Mediaconnect AS.

Nedenfor beskriver vi hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysninger og annen informasjon i forbindelse med din bruk av våre tjenester og hvordan du kan kontakte oss om vår behandling av dine personopplysninger.

All behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. Vi anbefaler at du setter deg inn i denne personvernerklæringen i sin helhet for at du skal forstå hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.


Grunnleggende om personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven og medvirker til at personvernet til hver enkelt ikke blir krenket gjennom bruken av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig er betegnelsen på den som primært har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. Mediaconnect AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av ConnectID, herunder registrering av brukerkonto.

Den tilknyttede ConnectID-tjenesten er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av den aktuelle nettjenesten.


Behandlingens formål

Personopplysninger benyttes av Mediaconnect til å administrere ditt kundeforhold, for å levere deg tjenestene, svare på henvendelser fra deg, gjøre deg oppmerksom på endringer, og i øvrige sammenhenger der Mediaconnect må vite hvem vi har kontakt med.

Vi benytter også personopplysninger til å tilpasse, forbedre og videreutvikle våre tjenester, herunder gi deg relevant informasjon slik at du kan velge de tjenestene som passer deg best.


Opplysninger vi samler inn

Vi registrerer personopplysninger om deg både ved opprettelse av en ConnectID-konto og ved påfølgende bruk av brukerkontoen. Opplysningene samles inn på følgende måter:

Opplysninger du selv gir til oss

Når du oppretter en ConnectID-konto, vil du oppgi e-postadresse eller telefonnummer som lagres av oss. Disse opplysningene lagres av oss for å kunne gjenkjenne deg som bruker slik at vi kan yte eller sikre leveranse av den tjenesten du har bestilt.

Du vil få tilsendt en kode per SMS eller e-post ved førstegangsregistrering slik at vi kan verifisere at du er innehaver av oppgitt nummer/adresse.

Du kan velge å registrere en ConnectID-konto og senere logge inn på en tjeneste basert på en eksisterende konto i en av følgende eksterne tjenester, Facebook, Google, Apple eller Vipps. Dersom du registrerer deg ved hjelp av slike eksterne tjenester vil det opprettes en ConnectID-konto til deg med den e-postadressen du er registrert med på disse tjenestene. Det er kun den e-postadressen du har i den eksterne tjenesten som blir lagret på din ConnectID-konto, bortsett fra for Vipps, der også ditt mobilnummer, navn og postadresser vil bli lagret.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen av e-postadresse eller telefonnummer er personvernforordningen artikkel 6(1)(b) om oppfyllelse av Brukervilkårene for ConnectID.

Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene

Når du bruker våre tjenester lagrer vi informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester du besøker og hvordan du bruker dem. Informasjonen kan deles opp i følgende typer:

  • Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling
  • Inn- og utlogginger på din brukerkonto, inkludert hvilken tjeneste du logget inn på
  • Informasjonskapsler - se også eget punkt om cookies

Behandlingsgrunnlaget for behandlingen av disse opplysningene er personvernforordningen artikkel 6(1)(b) om oppfyllelse av Brukervilkårene for ConnectID.

Informasjon fra andre kilder

Dersom du velger å logge inn i ConnectID gjennom eksisterende brukerprofil hos Facebook, Google, Apple eller Vipps, mottar vi innloggingsinformasjon fra disse aktørene, herunder e-postadresse og/eller telefonnummer. Informasjon fra disse kildene kan også omfatte personopplysninger som ble registrert av disse før du aksepterte Brukervilkårene.

Behandlingsgrunnlaget for Mediaconnect sin behandling av disse opplysningene er personvernforordningen artikkel 6(1)(b) om oppfyllelse av Brukervilkårene for ConnectID.


Deling av informasjon

Ved bruk av ConnectID for innlogging, utveksler Mediaconnect relevante opplysninger fra din ConnectID-profil til nettjenesten. Opplysningene deles kun i den utstrekning det er nødvendig for å levere tjenestene til deg, og er begrenset til den informasjonen vi behandler som beskrevet ovenfor. Leverandørene av nettjenestene er selv behandlingsansvarlige etter gjeldende personvernlovgivning, og dermed pålagt å behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende regelverk. Se nettjenestenes egne personvernerklæringer for mer informasjon om deres behandling av personopplysninger.

Vi vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen, med mindre vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller vi har innhentet ditt samtykke. Dette er imidlertid ikke til hinder for at vi kan benytte databehandlere som behandler personopplysningene på våre vegne i henhold til databehandleravtale.

Databehandlere som får tilgang til dine personopplysninger i forbindelse med levering av tjenester til oss (eksempelvis driftsleverandører), er underlagt taushetsplikt, og de har ikke lov å bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelsen av tjenester for oss. Leverandører av drifts- og lagringstjenester lagrer personopplysninger i Norge og Sverige. Det overføres ingen personopplysninger ut av EU/EØS, hverken av våre databehandlere eller deres underleverandører.

Når du gjennomfører et kjøp med ConnectID vil dine kortopplysninger bli lagret sikkert og kryptert hos en av våre leverandører av betalingstjenester. ConnectID vil kun lagre anonymiserte opplysninger om betalingsinformasjonen. Betalingstjenesteleverandøren er selv ansvarlig for behandling av personopplysninger og sikkerhet i forbindelse med betaling.


Dine rettigheter

Personopplysningsloven gir deg flere rettigheter som du kan utøve på ulike måter. Dine rettigheter går ut på:

  • Å kunne trekke et samtykke tilbake til enhver tid
  • Å be om at personopplysninger om deg rettes eller slettes
  • Å be om innsyn i personopplysninger som er registrert om deg
  • Å kunne motsette deg visse typer bruk av dine personopplysninger eller kreve at behandlingen begrenses
  • Kreve å få opplysninger utlevert eller overført til en ny tjenestetilbyder
  • Å klage til Datatilsynet

Henvendelser vedrørende dine rettigheter kan rettes til dpo@mediaconnect.no.

For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Dersom du ønsker å avslutte bruken av ConnectID, og slette din ConnectID-konto, kan du sende en epost til dpo@mediaconnect.no. Vær oppmerksom på at du da ikke lenger vil kunne logge inn i de ulike nettjenestene for å få tilgang til ditt digitale innhold. Alle dine tilknyttede personopplysninger vil bli slettet så snart vi har bekreftet din identitet, og du vil få beskjed fra Mediaconnect så snart sletting har funnet sted.


Lagring og sikkerhet

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene forøvrig skjer i tråd med gjeldende rett.

All informasjon om deg vil bli lagret på sikrede lagringsenheter, og vi gjør vårt ytterste for å sikre all informasjon fra deg på best mulig måte. Det er likevel slik at informasjon som overføres over internett ikke er fullstendig sikret, og vi kan derfor ikke garantere mot uautorisert tilgang. Alle betalingstransaksjoner blir kryptert med teknologi som holder industristandard. Det er viktig at du holder passordet som gir tilgang til din ConnectID-konto hemmelig og dette er ditt ansvar.


Cookies

Mediaconnect benytter informasjonskapsler (“cookies”) for å kjenne deg igjen som den samme innloggede brukeren, slik at du skal slippe å logge inn på nytt. Informasjonskapsler er tekstfiler som tjenesten lagrer på din enhet. Filene kan kun leses av Mediaconnect og av deg selv. Mediaconnect benytter kun informasjonskapsler som er strengt nødvendige for å levere tjenesten. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten og kvaliteten på tjenesten.


Endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for ConnectID, for å gjenspeile eventuelle endringer i løsningen eller ved vår nettstedspolitikk. Ved vesentlige endringer i denne personvernserklæring vil vi informere om dette, samt informere deg som er bruker av ConnectID i samsvar med bestemmelser om endringer av Brukervilkårene.