Norsk Svenska

Personvern


Hvordan behandler vi dine personopplysninger

Versjon 2.0, 11.08.2016

Innledning

ConnectID er en løsning som tilbyr innlogging og betaling for ulike selskaper (heretter omtalt som ConnectID-tilknyttede tjenester). ConnectID leveres av Mediaconnect AS. En typisk ConnectID-tilknyttet tjeneste er digital tilgang til avis eller magasin.

Nedenfor beskriver vi hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysninger og annen informasjon i forbindelse med din bruk av våre tjenester og hvordan du kan kontakte oss om vår behandling av dine personopplysninger.

All behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. Vi anbefaler at du setter deg inn i denne personvernerklæringen i sin helhet for at du skal forstå hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Det er frivillig å inngå avtale med oss om kjøp av tjenester, benytte tjenester og abonnere på nyhetsbrev mv. Behandlingsgrunnlaget for Leverandørens behandling av dine personopplysninger er således ditt samtykke.


Grunnleggende om personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven og medvirker til at personvernet til hver enkelt ikke blir krenket gjennom bruken av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig er betegnelsen på den som primært har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. Mediaconnect AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av ConnectID, herunder registrering av brukerkonto. Den tilknyttede ConnectID-tjenesten er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av den aktuelle tjenesten.


Behandlingens formål

Personopplysninger benyttes av Leverandøren til å administrere ditt kundeforhold, til ordrehåndtering, gjennomføring av betaling, for å levere deg tjenestene, svare på henvendelser fra deg, gjøre deg oppmerksom på endringer, og i øvrige sammenhenger der Leverandøren må vite hvem vi har kontakt med.

Vi benytter også personopplysninger til å markedsføre, tilpasse, forbedre og videreutvikle våre tjenester, herunder gi deg relevant informasjon slik at du kan velge de tjenestene som passer deg best, gi deg tilbud, anbefalinger og sende deg nyhetsbrev, samt sørge for at du får relevant innhold og tilpasset markedsføring.


Opplysninger vi samler inn

Vi registrerer personopplysninger om deg både ved opprettelse av en ConnectID-konto og ved påfølgende bruk av brukerkontoen. Opplysningene samles inn på følgende måter:

Opplysninger du selv gir til oss

Når du oppretter en ConnectID-konto og utfører aktiviteter som det å betale for en tjeneste, vil du oppgi data som lagres av oss. Disse opplysningene lagres av oss for å kunne gjenkjenne deg som bruker slik at vi kan yte eller sikre leveranse av den tjenesten du har bestilt.

Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene

Når du bruker våre tjenester lagrer vi informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester du besøker og hvordan du bruker dem. Informasjonen kan deles opp i følgende typer:

  • Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling
  • Informasjon om bruk av tjenestene
  • Inn- og utlogginger på din brukerkonto
  • Kjøp av produkter eller tjenester via ConnectID.
  • Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Informasjon fra andre kilder

Vi kan fra tid til annen motta informasjon fra andre kilder som eksempelvis annonsenettverk, kunder, måleverktøy eller andre tredjeparter som hjelper oss eller dem med å forstå brukeraktivitet, dine preferanser eller generelt å forbedre tjenestene vi tilbyr. Informasjon fra disse kildene kan også omfatte data som ble registrert av disse før du inngikk en brukeravtale med oss.


Deling av informasjon

Vi deler dine opplysninger med de av våre samarbeidspartnere som deltar i leveranse av ConnectID-tilknyttede tjenester til deg. Opplysningene deles kun i den utstrekning det er nødvendig for å levere tjenestene til deg. Disse er pålagt å behandle dine persondata i samsvar med gjeldende regelverk og denne personvernerklæring.

Du samtykker til at Mediaconnect og andre selskaper som leverer ConnectID-tilknyttede tjenester, kan gi deg informasjon om varer og tjenester som kan være av interesse for deg. Vi vil kunne kontakte deg via e-post, post eller telefon. Du kan når som helst kontakte oss dersom du ikke lenger ønsker å motta tilbud, nyheter eller informasjon fra oss. Dette samtykket gjelder kun for tjenester der du er aktiv abonnent.

Vi vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen med mindre vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller vi har innhentet ditt samtykke. Dette er imidlertid ikke til hinder for at vi kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven § 15.

Databehandlere som får tilgang til din personinformasjon i forbindelse med levering av tjenester til oss (eksempelvis når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner eller lagre informasjon på en webserver), er underlagt taushetsplikt, og de har ikke lov å bruke denne informasjonen på noen annen måte enn i utførelsen av tjenester for oss.


Lagring og sikkerhet

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett.

All informasjon om deg vil bli lagret på sikrede lagringsenheter, og vi gjør vårt ytterste for å sikre all informasjon fra deg på best mulig måte. Det er likevel slik at informasjon som overføres over internett ikke er fullstendig sikret, og vi kan derfor ikke garantere mot uautorisert tilgang. Overføring av dine opplysninger til oss via ConnectID-tilknyttede tjenester skjer derfor på egen risiko. Alle betalingstransaksjoner blir kryptert med teknologi som holder industristandard. Det er viktig at du holder passordet som gir tilgang til din konto hos oss hemmelig og dette er ditt ansvar.

For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til din ConnectID-konto kan vi bruke eksterne tjeneste for å identifisere hvilken enhet du bruker når du logger inn.


Endringer

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for ConnectID, for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved vår nettstedspolitikk. Ved vesentlige endringer i denne personvernserklæring vil vi informere om dette, samt informere deg som er bruker av ConnectID i samsvar med bestemmelser om endringer i Brukervilkårene.